I/E nderuar Z/Znj. KLIENT ABCOM,

Mirësevini në ABCom PORTAL!

ABCom PORTAL mundëson blerjen e shërbimeve ONLINE me Kartë krediti/debiti ose Paypal si dhe mundëson suportin e Klientit për shërbimet ABCom.

NR.PERSONAL (NIPT):
NR. I TELEFONIT: (9 shifra psh. 681000000)
KODI I SIGURISE:
* Nese nuk shikoni imazhin klikoni ketu per refresh.
KONFIRMIM I KODIT TE SIGURISE:
* Vendosni kodin e sigurise si me siper dhe shtypni OK.


KLIKONI KETU per te hyre ne sherbimin SELF SERVICE.

MARRJA E KREDENCIALEVE ME SMS

Kredencialet ABCom per KODIN E KLIENTIT / PASSWORD mund te merren me SMS duke plotesuar te dhenat e formes ne kete faqe.

Ne fushat e formes vendosni:

  • NR.PERSONAL te kartes tuaj te identitetit ose NIPT te biznesit qe keni regjistruar ne ABCom si tregohet ne fototn e meposhteme per karten e identitetit ose certifikaten e biznesit nga QKR.  • Nr. e Telefonit (Nr. Mobile) qe jeni regjistuar ne ABCom ne formatin 9 shifra psh. 681000000.
  • Kodin e sigurise duke e konfirmuar ate.


  • * Ne rast se Nr. i Telefonit i vendosur ketu do te perputhet me NR. E TELEFONIT te regjistuar ne ABCom kredencialet e llogarive te sherbimit do te dergohen me SMS.

    * Nese te dhenat tuaja mungojne drejtohuni prane pikave ABCom per te perditesuar te dhenat.


    Per me shume shikoni klikoni menune ndihme ose kontaktoni Kujdesin e Klientit ne: 044 500 139.

 
Vleresoni sherbimin: