NR.PERSONAL (NIPT):  

NR. I TELEFONIT:  

(12 shifra psh. 355690000000)
KODI I SIGURISE:  
 
* Klikoni Ketu per refresh nese nuk e shikoni.
KONFIRMIMI:   
  
  * Konfirmoni KODIN E SIGURISE si me siper.Klikoni Ketu per te hyre ne KONTRATA IME.

MARRJA E KREDENCIALEVE ME SMS

Kredencialet NR. PERSONAL (NIPT) dhe PASSWORD merren me SMS duke plotesuar te dhenat:

Copyright Vodafone ©