ABCOM PORTAL

Ju keni te c'aktivizuar funskionet JAVASCRIPT TE BROWSER-it (shfletuesit) per te cilen sherbimet ABCOM PORTAL ka nevoje.

Aktivizoni JAVASCRIPT tek browseri dhe mund te punoni normalisht.

ABCOM rekomandon GOOGLE CHROME si shfletues dhe per te aktivizuar JAVASCRIPT ne google Chrome shkoni ne:
1) (djathtas lart) Customize and Controll Google Crome (ikona e opsioneve),
2) Settings,
3) Show advanced settings...,
4) Content Settings....
5) Tek opsoini "javascript" zgjidhni: "Allow all sites to run JavaScript (recommended)"

Pasi te aktivizoni JAVASCRIPT Klikoni Ketu per te vazhduar punen.