BLERJE ONLINE - IDENTIFIKIMIBLERJE ONLINE - IDENTIFIKIMI


IDENTIFIKIMI I KLIENTIT
* Ju duhet te identifikoheni për të blerë shërbimin ONLINE.

Vendosni NR. PERSONAL ose NIPT që të identifikoheni.

  

 


Copyright Vodafone ©