ABCom PORTAL / AKTIVIZIMI I SHERBIMIT

... KUJDES! Ju nuk jeni identifikuar. Për të blerë shërbimet ONLINE duhet të identifikoheni.


INSTRUKSIONI PER AKTIVIZIMIN KARTVE ME PARAPAGESE

 1. Klikoni mbi menunë "Rimbushje" për të bërë aktivizimin e shërbimit përkatës te kartes rimbushese me parapagese qe eshte blere ne pikat ABCom.

 2. Plotësoni të dhënat tuaja për të aktivizuar shërbimin
  • - USER/MAC/TEL vendosni MAC adresën e pajisjes modem (nëse po bëhet aktivizimi i shërbimit të Internetit ) ose NR Serial i Kartes TV (nëse po bëhet aktivizimi i shërbimit të TV) ose numri i telefonit (nëse po bëni aktivizimin e nr të telefonit).
   Kujdes! Të gjitha këto të dhëna klienti i gjen ne Formularin e Llogarive, pjese e Kontrates me ABCom; dyqan kur bën abonimin ose mund ti marrë duke telefonuar në shërbimin e klientit 044500139.
  • - Kodi i Rimbushjes vendoseni në fushën e dytë. Këtë kod e gjeni në dokumentin e sherbimit i cili ju ka ardhur në adresën e e-mailit.
   Kujdes! Secili shërbim ka një kod specifik që kryen rimbushjen. Nëse të dyja këto fusha i plotësoni saktë atëherë do te kryeni një rimbushje të sukseshme.


© Developed by ABCom

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën