ABCom PORTAL / AKTIVIZIMI I SHERBIMIT

... KUJDES! Ju nuk jeni identifikuar. Për të blerë shërbimet ONLINE KLIKONI KETU që të identifikoheni.


INSTRUKSIONI PER AKTIVIZIMIN KARTVE ME PARAPAGESE

 1. Klikoni mbi menunë "Rimbushje" për të bërë aktivizimin e shërbimit përkatës te kartes rimbushese me parapagese qe eshte blere ne pikat ABCom.

 2. Plotësoni të dhënat tuaja për të aktivizuar shërbimin
  • - USER/MAC/TEL vendosni MAC adresën e pajisjes modem (nëse po bëhet aktivizimi i shërbimit të Internetit ) ose NR Serial i Kartes TV (nëse po bëhet aktivizimi i shërbimit të TV) ose numri i telefonit (nëse po bëni aktivizimin e nr të telefonit).
   Kujdes! Të gjitha këto të dhëna klienti i gjen ne Formularin e Llogarive, pjese e Kontrates me ABCom; dyqan kur bën abonimin ose mund ti marrë duke telefonuar në shërbimin e klientit 044500139.
  • - Kodi i Rimbushjes vendoseni në fushën e dytë. Këtë kod e gjeni në dokumentin e sherbimit i cili ju ka ardhur në adresën e e-mailit.
   Kujdes! Secili shërbim ka një kod specifik që kryen rimbushjen. Nëse të dyja këto fusha i plotësoni saktë atëherë do te kryeni një rimbushje të sukseshme.


© Developed by ABCom

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën