ABCom PORTAL / TE SUGJERUARA

   Për të blerë shërbimet ONLINE duhet të identifikoheni.


BLERJE ONLINE - PRODUKTET E SUGJERUARA

 |  INTERNET |  TELEVIZION |  TELEFONI |  PAKETA | 

  INTERNET      

Internet - Family 20 Mbps - 1M
 Pagesa: Me Zgjedhje
 Afati: 1-MUAJ
 Download: 20Mbps
 Cable / Fiber 
 Vlera: 2,700 Lekë

  TELEVIZION

TV - ABCom Premium - 1V
 Pagesa: Me Zgjedhje
 Afati: 12-MUAJ
 Full HD
 Cable / Fiber 
 Vlera: 6,000

  TELEFONI

TEL - Kohe Bisede Telefoni - 1000 Leke
 Pagesa: Me Zgjedhje
 Afati: 1-MUAJ
 Falas Brenda Rrjetit
 Cable / Fiber 
 Shuma: 1,000 Lekë

  PAKETE     

Paketa - 3N1 INT 20 Mbps & Tring Plo & ABCom Prem (Disc) - 1V
 Pagesa: Me Zgjedhje
 Afati: 12-MUAJ
 Pakete
 Cable / Fiber 
 Vlera: 27,600 Lekë
© Developed by ABCom

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën