BLERJE ONLINE - PRODUKTI

  I nderuar Z/Znj. Klient ABCom, Ju nuk jeni brenda rrjetit ABCOM, Ju nuk jeni te identifikuar dhe USER/MAC/TEL nuk eshte i zgjedhur.
  Te dhenat e kuponit do te dergohen ne email e pageses dhe sherbimi per USER/MAC/TEL mund te aktivizohet me vone ne portal.abcom.al pasi te kete perfunduar me sukses pagesa .

  KERKONI DHE ZGJIDHNI PRODUKTIN QE DO BLINI

  QYTETI: PAKETE:       SHERBIMI:
  AFATI:
  PRODUKTI:© Developed by ABCom

  Ne jemi ne linje - Filloni Biseden