BLERJE ONLINE - PRODUKTI

  I nderuar Z/Znj. Klient ABCom, Ju nuk jeni brenda rrjetit ABCOM, Ju nuk jeni te identifikuar dhe USER i sherbimit nuk eshte i zgjedhur.
  Te dhenat e kuponit do te dergohen ne email-in e pageses dhe sherbimi per USER mund te aktivizohet ne portal.abcom.al pasi te kete perfunduar me sukses pagesa.

  KERKONI DHE ZGJIDHNI PRODUKTIN QE DO BLINI

  QYTETI: PAKETE:       SHERBIMI:
  AFATI:
  PRODUKTI:Vleresoni sherbimin:

© Developed by ABCom

  Ne jemi ne linje - Filloni Biseden