BLERJE ONLINE - PRODUKTI


  I nderuar Z/Znj. Klient ABCom, Ju nuk jeni brenda rrjetit ABCOM, Ju nuk jeni te identifikuar dhe USER/MAC/TEL nuk eshte i zgjedhur.
  Te dhenat e kuponit do te dergohen ne email e pageses dhe sherbimi per USER/MAC/TEL mund te aktivizohet me vone ne portal.abcom.al pasi te kete perfunduar me sukses pagesa .


  ABCOM SERVICES
  KUPON PER RINOVIMIN E SHERBIMEVE
  Data/Ora: 2017-01-16 11:48:21
  ---------------------------------------------------------
  SHERBIMI: TELEFONI - CABLE COAX
  PRODUKTI: TEL - Kohe Bisede Telefoni - 500 Leke
  AFATI: 12 MUAJ
  ---------------------------------------------------------
  SHUMA: 500.00 LEKE
  SHUMA PA TVSH: 416.67 LEKE
  TVSH: 83.33 LEKE
  ---------------------------------------------------------
  * Ky dokument leshohet vetem per arsye informuese dhe nuk perben dokument tatimor.

  * Kupon me produkte te pa aktivizuar.

  *Aktivizimi i sherbimit per kete kupon kryhet ne portal.abcom.al ne menune RIMBUSHJE me USER dhe KODIN E RIMBUSHJES.

  * Per me shume vizitoni portalin portal.abcom.al, kontaktoni sherbimin e Klientit ne 044 500 139 ose hyni ne CHAT ONLINE ne portal.abcom.al ne menune CHAT SUPPORT.

  INFORMACION MBI MENYREN E AKTIVIZIMIT TE SHERBIMIT

  * USER te sherbimit jane: MAC i modemit/dekoderit; NR Serial i Kartes TV; Nr. Tel ose ato gjenden ne "Formularin e LLogarive" ABCom.
  * KODI i RIMBUSHJES eshte kodi i akvivizimit te sherbimit dhe gjendet ne kupon (Te dhenat e kuponit per blerjet online do te dergohen ne Email e pageses).
  * Ne rast se USER eshte zgjedhur sherbimi do te aktivizohet brenda 5 minutave pasi te behet me sukses pagesa.
  * Ne rast se USER NUK eshte zgjedhur aktivizimi i sherbimit mund te behet ne portal.abcom.al ne menune RIMBUSHJE nepermjet USER/MAC/TEL dhe KODIT TE RIMBUSHJES.
  * Per me shume vizitoni portalin portal.abcom.al, kontaktoni sherbimin e Klientit ne 044 500 139 ose hyni ne CHAT SUPPORT ne portal.abcom.al ne menune LIVE CHAT SUPPORT.


  ZGJIDHNI QYTETIN:
  per produktin e zgjedhur: TEL - Kohe Bisede Telefoni - 500 Leke


TE DHENAT E KLIENTIT
* Lloji i Klientit: Individ Subjekt
* Emri Klientit:
* Celular:
* Email:


Vleresoni sherbimin:

© Developed by ABCom

  Ne jemi ne linje - Filloni Biseden