PAGESAT

Zgjidhni nje nga metodat e pageseve per te blere sherbimet Vodafone.

1PAGESAT ONLINE


    Paguani me karte krediti/debiti sherbimet Vodafone ne menune BLERJE ONLINE. Klikoni ketu per te blere sherbimin Online.

2PAGESAT NE DYQANET VODAFONE


    Klikoni ketu per te gjetur ne harte dyqanet Vodafone.


2PAGESAT ME BANKE


    Pagesat mund te kryhen ne llogarite e bankave si me poshte duke deklauar sakte Emrin, Nr. Personal/NIPT dhe Nr. e Fatures.
Emri i Bankes Numri i Llogarise
LEKE EURO USD
Raiffeisen Bank AL15 2021 1013 0000 0001 0001 9471 - -
Credins Bank AL43 2121 1016 0000 0000 0000 1571 - -
BKT AL23 2051 1014 0008 49CL PRCL ALL0 - -
Intesa San Paolo Bank AL21208110080000020051935302 AL91208110080000020051935303 -
OTP Bank Albania AL18 2131 1044 0000 0000 0089 0791 - -
Tirana Bank AL80 2061 1004 0000 1003 0118 2100 - -
Banka Amerikane e Investimeve (ABI) AL76 2101 1012 0000 0000 0003 3046 AL53 2101 1012 0000 0000 0146 5374 -
Alpha Bank AL21 9021 1209 0201 2300 0000 8042 AL42 9021 1209 0201 2300 1126 5096 AL72 9021 1209 0201 2300 1126 6108
Procredit Bank AL73 2091 1108 0000 1016 3772 0001 - -
First Investment Bank AL94 2151 1031 ALL1 0000 0367 1200 - -


3PAGESAT NE PIKAT E AUTORIZUARA


    Pagesat mund te kryhen prane cdo pike te autorizuar ku ndodhet logo Vodafone.

Copyright Vodafone ©