I/E nderuar Z/Znj. KLIENT ABCOM,

KLIKONI KETU per te marre me SMS kredencialet e sherbimit: KODIN E KLIENTIT / PASSWORD .

SELF SERVICE

Sherbimi SELF SERVICE ofron informimin e Klientit dhe veprime mbi llogarite e sherbimeve.

Hyrja ne sherbimin SELF SERVICE kryhet duke vendosur: NR PERSONAL te kartes se identiteit (ose NIPT per biznesin sipas QKR) qe keni deklaruar ne kontraten me ABCom; ose KODIN E KLIENTIT; ose drejperdrejte me USER (llogarite USER/MAC/TEL te sherbimit) dhe PASSWORD qe gjenden ne "Formularin e Llogarive" te ABCom. Formulari i llogarive eshte pjese e kontrates dhe gjendet ne dokumentat e nenshkuara me ABCom.
KLIKONI KETU per te pare nje shembull te NR. PERSONAL dhe NIPT.

SELF SERVICE mundeson keto sherbime:

  • Historia e Abonimeve per Sherbimet
  • Llogarite e Shebimeve
  • Safe Internet - Siguria e Internet
  • Kontroll i Balances per Internet me Volume
  • Faturat Biznes
  • Ndryshimi i Password te Llogarive

Nese keni harruar ose nuk gjeni kredencialet e sherbimit KLIKONI KETU per te marre me SMS kredencialet e sherbimit: KODIN E KLIENTIT / PASSWORD .


Per me shume shikoni klikoni menune NDIHME ose kontaktoni Kujdesin e Klientit ne: 044 500 139.

Vleresoni sherbimin:

© Developed by ABCom

  Ne jemi ne linje - Filloni Biseden